Balans - Energie - Focus - Ontspanning - Bewustwording - Souplesse - Kracht - niet prestatiegericht

In onze Westerse wereld zijn we veel met ons hoofd bezig en zijn we in de loop van de jaren steeds verder van ons gevoel af komen staan. Door het beoefenen van Tai Chi Qi gong leren we weer dichter bij ons gevoel te komen. Je leert bewegen binnen de mogelijkheden van je lichaam, je leert je eigen lichaam beter kennen en herkent daardoor de signalen als je over je grenzen dreigt te gaan. De bewegingen zijn zacht en vloeiend en je leert om ontspannen en met aandacht te bewegen. Het is niet gericht op prestatie, het gaat om je eigen gevoel: dát is wat telt. Het brengt je lichaam en geest in balans, je voelt jezelf beter thuis in je eigen lichaam.

Wat is het: Tai Chi en Qi gong
Er staat veel geschreven over deze eeuwenoude bewegingsvormen. Zij vinden haar oorsprong in het Taoïsme, de Traditionele Chinese Geneeskunde met de 5-elementenleer als basis, en de gevechtssport.
Zowel Tai Chi als Qi gong worden ook wel getypeerd als mediteren in beweging.

Vaak wordt de vraag gesteld wat nu het verschil is tussen Tai Chi en Qi gong.

Tai Chi
"Tai Chi" roept bij de meeste mensen direct het beeld op van een groep mensen in een park, die in hetzelfde tempo staande bewegingen uitvoeren. Dat is dan ook de meest bekende vorm van Tai Chi: een serie van vaste bewegingen (ook wel "de vorm" genoemd) die precies en langzaam wordt uitgevoerd. De vaste bewegingen worden stap voor stap aangeleerd waardoor het uiteindelijk een "vorm" is, ofwel een vaste reeks van bewegingen. Tai Chi is afgeleid uit Qi gong. Oorspronkelijk was Tai Chi een vechtkunst, maar tegenwoordig wordt het overwegend als gezondheidsoefening toegepast. In de Tai Chi vind je oefeningen terug vanuit die vechtkunst.

Qi gong
Qi gong daarentegen is sinds jaar en dag onderdeel van het Chinese gezondheidssysteem en in zekere zin meer gevarieerd dan Tai Chi zoals hierboven omschreven.
Qi gong oefeningen zijn gemakkelijke, rustige en ronde bewegingen die aandachtig en op het ritme van de ademhaling worden uitgevoerd. Elke beweging wordt een aantal keren herhaald waardoor deze ontspannend werkt en je letterlijk en figuurlijk kunt zakken in je lichaam. Daardoor kom je "uit je hoofd" en "in je lichaam" met je aandacht.

Tijdens de lessen leren we o.a. de Qi gong serie 18-bewegingen deel 1, oefeningen uit de 8-brokaten, de vliegende Kraanvogel, hart-qigong, 18-bewegingen deel 2, de Guo Lin-loop en nog veel meer. Door de gevarieerdheid van de oefeningen is elke les weer anders.

Kortom: In de Qi gong lessen leren we oefeningen, die rust en ontspanning combineren met lichamelijke activiteit. Beweging, ademhaling en aandacht vormen de drie zuilen van Qi gong. Het lichaam met zachte bewegingen los en sterk maken, de geest tot rust brengen, ontspannen zijn, en toch vol energie: dát is het doel van Tai Chi Qi gong.

de 5 elementen die aan de basis liggen van de traditionele Chinese geneeskunde.