Algemene informatie

Hieronder vind je informatie over waar de lessen worden gegeven, overzicht van de abonnementsvormen en de daarbij behorende kosten, en enkele richtlijnen, adviezen en afspraken en AVG Privacyverklaring.

Als het weer het toelaat dan worden onze groepslessen zoveel als mogelijk buiten gehouden. Daarnaast hebben we een ruim aanbod van online lessen.

Locatie: De grote zaal in de Agnus Dei kerk in WaalreLocatie voor de Tai Chi Qigong groepslessen:
Agnus Dei Kerk
Koningin Julianalaan 12
5582 JV WaalreZaal in ValkenswaardLocatie voor de Tai Chi Quan groepsles:
Geenhovensedreef 30
5552 BD Valkenswaard
Grote zaal op de 1e verdieping van groepslessencentrum “Bij Ries”


Hier vind je het overzicht van de lestijden en meer informatie over de lesblokken.

Overzicht van de abonnementsvormen en de daarbij behorende kosten:
Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende abonnementsvormen:

Voor de groepslessen, af te sluiten per blok:
- Wekelijks abonnement
- Flexibel abonnement
Voor online-lessen, af te sluiten per maand:
- Een maandelijks abonnement, in combinatie met een groepsles-abonnement
- Alleen een online abonnement
Daarnaast bieden we een proefabonnement aan voor zowel groeps- als voor online-lessen

Hieronder volgt uitleg over de verschillende abonnementsvormen.

Groepslessen:
Zowel het wekelijkse als het flexibele abonnement zijn geldig gedurende een lesblok.

Wekelijks abonnement:
- De kosten voor een lesblok voor een wekelijks abonnement zijn 11,00 per les x het aantal weken in dat lesblok
- De betaling is voorafgaand aan het blok
- Gemiste lessen kunnen op een ander tijdstip (in overleg) worden ingehaald
- Ook als je een keer extra wilt komen, dan kan dat als er plek is en betaal je 8,50 voor de extra les. Dit flex bedrag wordt achteraf verrekend.

Flexibel abonnement:
Dit abonnement is bedoeld in geval je nu al weet dat je (minder dan 2/3) van het aantal lesweken in een lesblok een les kunt/wilt volgen. Als je kiest voor dit abonnement, dan ben je verzekerd van een plek in jouw groep én ben je flexibel in hoe vaak je komt.
Het flexibele abonnement bestaat uit:
- een basisbedrag van 5,50 per les x het aantal weken in dat lesblok, betaling van dit basisbedrag is voorafgaand aan het lesblok
- en een flexibel bedrag van 8,50 voor elke keer dat je komt, betaling van dit flexibele bedrag is achteraf. Aan het einde van het blok ontvang je een overzicht van het aantal x dat je bent geweest en dat x 8,50 per keer.
Extra voorwaarden bij het flexibele abonnement:
Bij het flexibele abonnement geldt dat als je niet komt en je jezelf niet op tijd hebt afgemeld, een les wel gezien wordt als gebruikt en dus aan het einde van dat blok in rekening wordt gebracht. Op tijd afmelden betekent:
- voor de avondgroepen uiterlijk om 16.00 uur diezelfde dag
- voor de ochtendgroepen uiterlijk 20.00 uur de avond ervoor

Online abonnement:
Voor online-lessen kan een keuze worden gemaakt uit de volgende abonnementsvormen:
- Heb je een groepsles-abonnement (wekelijks / flexibel), dan zijn de kosten voor online 10,00 per maand
- Wil je alleen online deelnemen, dan zijn de kosten 25,00 per maand

Toevoeging:
- Een online-abonnement sluit je af per maand (dus niet per blok) en loopt door tijdens vakanties. Je kunt ook een online abonnement voor meerdere maanden tegelijk afspreken.
- Wekelijks kun je alle lessen volgen die worden gestreamd (op dit moment 5x).
- Naast deze mogelijkheid om 5x per week deel te nemen, ontvang je ook elke week een opname van één van de in die week gestreamde groepslessen (Tai Chi Qigong). Deze opname blijft 1 week beschikbaar. Je kunt dan de les volgen op een moment dat het jou het beste uitkomt, of de les nog eens herhalen
- Daarnaast ontvang je tijdens vakanties elke week een speciaal van tevoren opgenomen online-les. Als een vakantie meerdere weken duurt, komt er elke week een nieuwe les beschikbaar.
- De maandelijkse periodes lopen vanaf de 1e t/m de laatste dag van een maand.
- Voor nieuwe deelnemers geldt dat je in de loop van een maand kunt starten, in dat geval wordt het tarief evenredig berekend.

Proefabonnementen
De ervaring leert dat je pas na een periode kunt voelen wat Tai Chi en Qigong echt met je doen, daarom is er een proefperiode van 7 lessen voor de mensen die voor het eerst kennismaken met deze bewegingsvorm, of als je voor het eerst inschrijft bij Tai Chi Balans en Energie.
Je kunt kiezen uit volgende proefabonnementen:
- groepslessen inclusief gratis gebruik van online abonnement
- alleen een online proefabonnement
Hieronder worden de proefabonnementen verder toegelicht:

Proefabonnement groepslessen, inclusief de mogelijkheid om gebruik te maken van het online-abonnement:
Dit proefabonnement is geldig gedurende 7 lesweken en de kosten voor dit abonnement zijn 59,50.
Tijdens de 7 proeflessen kun je gratis gebruik maken van het online abonnement.
Mocht je na 1 les niet door willen gaan dan is dat natuurlijk geen probleem, dan betaal je 8,50 voor alleen die ene les. Ga je wel door dan is de betaling in een keer, na de eerste les.

Proefabonnement voor alleen online-lessen:
- Een online-proefabonnement is 7 weken geldig en de kosten zijn 25,00.
- De 1e van die 7 weken kun je het gratis uitproberen. Mocht je het niets vinden, dan stopt het proefabonnement. Als je besluit om door te gaan, dan betaal je na die 1e week de kosten van het online proefabonnement, dat is dus 7 weken inclusief die 1e week.
- Tijdens die 7 weken kun je alle lessen online volgen (dat is maar liefst 5x per week)
- Ook ontvang je elke week een opname van een van de gestreamde lessen, die opname blijft een week beschikbaar.
- Tijdens vakanties ontvang je elke week een speciaal van tevoren opgenomen online-les. Die wekelijkse digitale les blijft 1 week beschikbaar, de week daarop komt er een nieuwe les beschikbaar.
- Instappen kan op elke willekeurige dag van een maand.

Richtlijnen, adviezen en afspraken:
- Beoefen Qigong vanuit respect voor jezelf, ga niet verder dan wat goed voelt en ga niet over je eigen grens.
- Deelname aan de lessen is op eigen verantwoordelijkheid, als je twijfelt of Qigong goed is voor je gezondheid, raadpleeg dan een arts, Tai Chi Balans en Energie is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel.
- Draag tijdens de lessen kleding waarin je makkelijk kunt bewegen en platte, soepele schoenen.
- Eet uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les, lukt dat niet, eet dan iets lichts.
- Voor je eigen rust, en voor die van anderen, is het fijn als je uiterlijk 5 min van te voren in de zaal aanwezig bent.
- Geef je telefoon ook rust tijdens de lessen of tijdens eventuele andere activiteiten van Tai Chi Balans en Energie waar je aan deelneemt.
- Let altijd goed op je spullen, laat je spullen nooit achter in een andere (niet af te sluiten) ruimte dan de lesruimte, Tai Chi Balans en Energie is zowel voor, tijdens of na de lessen niet verantwoordelijk voor verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal van zaken en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
- Betalingen bij voorkeur via overboeking naar bankrekeningnummer NL87 KNAB 0259 9208 00, t.n.v. Tai Chi Balans en Energie, ovv voor-en achternaam.

AVG Privacyverklaring, kort samengevat:
- Tai Chi Balans en Energie verwerkt geen andere persoonsgegevens dan je op het inschrijfformulier hebt verstrekt, en dat zijn je voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
- De contactgegevens worden gebruikt om je te kunnen informeren over alle activiteiten van Tai Chi Balans en Energie.
- De door jou verstrekte gegevens worden door Tai Chi Balans en Energie uiteraard vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is.
- Mocht je besluiten te stoppen met de lessen bij Tai Chi Balans en Energie, dan worden jouw gegevens door Tai Chi Balans en Energie na een jaar vernietigd.
- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
- Tai Chi Balans en Energie maakt geen gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken.
De uitgebreide versie van de Privacyverklaring vind je hier.